I samband med Höglandståg till hösten,
bjuder vi in till en tävling i dioramabygge.
Vinnaren utses genom omröstning bland
besökare och deltagare.
Skulle antalet anmälda dioramor vara för
litet vid anmälningstidens utgång
förbehåller vi oss rätten att ställa in
tävlingen, vi kommer då att meddela de
som har anmält bidrag.
Regler för ”Tåg på pappret 2020”:

 1. Bygg ett diorama eller en mikroanläggning,
  banan får gärna vara körbar,
  men det är inte nödvändigt.
 2. Dioramat skall innehålla någon sorts
  järnvägsfordon.
 3. Storleken på dioramat bestäms av
  spårvidden (inte av skalan) enligt nedan:
  Mindre än 9 mm – A5 (148×210 mm)
  9-15 mm – A4 (210×297 mm)
  15,1-25 mm – A3 (297×420 mm)
  Mer än 25 mm – A2 (420×594 mm)
 4. Om du har fler än en spårvidd på ditt
  diorama bestäms storleken på dioramat av
  spårvidden på de fordon du har med i
  dioramat. Har du fordon med olika
  spårvidder med i dioramat är det den
  största spårvidden på ett fordon som
  räknas.
 5. Dioramat får gärna förses med bakgrund,
  och det är fullt tillåtet att bestämma en
  riktning som dioramat skall beskådas från.
 6. Dioramat får ha en ram eller sockel som
  inte räknas in i måtten ovan, “landskapet”
  skall dock ha måtten ovan.
 7. Dioramat får utföras som ett tittskåp.
 8. Elektriska anslutningar för 230 V för att
  kunna köra mikroanläggningar är tillåtna, i
  övrigt tillåts enbart batterier. All el (utom
  för att kunna köra mikroanläggningar)
  skall hållas inom utrymmet för dioramat.
 9. Dioramat skall ha en jämn botten eller
  sockel så att det kan stå på ett vanligt bord.
 10. Deltagare får delta med maximalt fyra
  dioramor. Anmälningar skall göras till
  njmodell2018@gmail.com senast den 1:a
  september. I anmälan skall framgå namn,
  storlek på diorama, samt om 230V
  elanslutning krävs.
  Fina priser utlovas!