Om oss

NJ-modell är namnet på de som håller på med de små tågen i Nässjö Järnvägsmuseum. Vi samlas till byggdagar och bygger moduler, främst i H0 2R, men det finns flera som bygger i andra skalor, och helt andra teman, tex medeltida kyrkor…

Vår bygglokal i Nässjö är inrymd i en järnvägsvagn, och vi har successivt byggt upp en verkstad med nödvändiga maskiner och verktyg.

Vår första modul var ett sju spårs tågmagasin som var provisoriskt färdig till träffen ”Höglandståg 2019”, som var den första träffen som vi anordnade. 2021 var magasinet helt färdigt… …nåja, lite förbättringar och utbyggnad planeras!

För närvarande 2023 håller vi fortfarande på med det vi kallar ”modulskolan” för att ge våra medlemmar grundläggande kunskaper om hur man bygger en modul, och resultatet från övningen ger oss ett antal moduler att bidra med till modulträffar, eller utställningar. Då det verkar ha funnits en brist på dubbelspårsmoduler har vi valt att ta fram en batch dylika. Målet är en hel cirkel kurvor i 45 graders sektioner, samt tillräckligt med raksträcka för att matcha Peter Alséns Nättelund vid mässor mm.